Informatie

‘Weet waar je aan begint’ is het motto van deze website, speciaal voor westerse vrouwen met een vriend in een ver land die dáár willen gaan wonen en zo mogelijk trouwen en kinderen krijgen. Welke problemen kun je tegenkomen en wat kun je eraan doen, vóór en tijdens je huwelijk? Informatie daarover is te vinden op deze website. Méér informatie vind je hieronder.

Informatie per land
Tijdens een kort verblijf in een land zie je meestal maar een stukje van de werkelijkheid. En de informatie van je vriend kan wat rooskleurig en eenzijdig zijn. Zoek daarom zelf informatie over zijn land. Algemene informatie per land is te vinden op internet of in de plaatselijke bibliotheek.
Er bestaat een aardige serie boeken ‘Te gast in …..’ met informatie over meer dan 50 landen. Deze serie biedt waardevolle en deskundige informatie over het dagelijks leven in die landen. Er wordt aandacht besteed aan culturele achtergronden, omgangsvormen, gewoonten en gebruiken. Dankzij deze informatie krijg je meer begrip voor de mensen en achtergronden van het land, waardoor je makkelijker je weg vindt in dat land. Zie http://www.tegastin.nl.

Positie vrouwen
In westerse landen is het vanzelfsprekend geworden dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben. In veel niet-westerse landen is dat echter niet het geval. De man heeft daar vaak de belangrijkste stem, in de familie én buitenshuis, in cultuur én wetgeving. Soms merk je in het dagelijks leven weinig van de dominante positie van de man, maar in het geval van problemen, zoals echtscheiding en overlijden, kun je daar keihard tegenaan lopen. Cultuur en wetgeving kunnen overigens per land sterk verschillen. Zoek op internet bijvoorbeeld naar Women’s Human Rights en Equality Now. Veelzeggend is ook ’10 worst countries for gender equality’: in welke landen zijn vrouwen het slechts af? Soms zijn er vrouwenorganisaties in een land die waardevolle informatie kunnen bieden over de positie van vrouwen.

Huwelijk van westerse vrouwen met niet-westerse man in buitenland
Over het huwelijk van een westerse vrouw met een niet-westerse man in het buitenland bestaat heel uiteenlopende informatie, soms optimistisch, soms zorgelijk van toon:
Zakelijk
Zakelijke informatie is te vinden in het boek ‘Kansen en hindernissen voor exportbruiden’ van Ellettha Schoustra. Met ‘exportbruiden’ bedoelt zij westerse vrouwen die getrouwd zijn met een niet-westerse man en in zijn land wonen. Op basis van veel ervaringen van vrouwen behandelt zij de culturele en juridische verschillen die een vrouw kan tegenkomen. Ook geeft zij tips om valkuilen te signaleren en te vermijden. Leerzaam en nuttig! Dit boek is beperkt beschikbaar, onder andere via http://www.bibliotheek.nl en door te googelen.

Vrolijk
In de tv-serie ‘Grenzeloos verliefd’ en de bijbehorende website en het boek (van Martine Bruynooge) staan overwegend positieve verhalen. De meeste stellen hebben wel wat aanloopproblemen, maar ze slaan zich er goed doorheen. Soms loopt een relatie mis, maar ook dan blijven de Nederlandse vrouwen overeind. Ze hebben meestal een goede opleiding, spreken hun talen, kunnen hun eigen inkomen verdienen en zijn niet bang voor tegenslag. Bemoedigend en leuk om te zien en te lezen!

Verdrietig
Helaas krijgen ook veel vrouwen met drama, verdriet en geweld te maken. Zoals blijkt uit het bekende boek en de film ‘In een sluier gevangen’ (‘Not without my daughter’) van Betty Mahmoody, die in de Verenigde Staten getrouwd was met een Iraanse man. Ze hadden daar een plezierige, open relatie. Na verhuizing naar Iran kwam een andere kant van hem te voorschijn. Hij toonde zich daar een traditionele man die haar met geweld tot gehoorzaamheid probeerde te dwingen. Zijn familie steunde hem daarin en wilde dat Betty zich aan de gewoonten in Iran zou aanpassen. Uiteindelijk wist ze met veel moeite met haar dochter uit Iran en uit haar huwelijk te ontsnappen. Dit verhaal van Betty Mahmoody heeft zich al enige tijd geleden afgespeeld, maar helaas zijn dergelijke ervaringen nog steeds actueel. Er zijn na dit boek veel meer boeken verschenen met dezelfde boodschap: westerse vrouwen komen soms door een huwelijk met een niet-westerse man in afschuwelijke omstandigheden terecht. Je kunt deze boeken vinden onder het hoofdje ‘gemengd huwelijk’ door te googelen en in de bibliotheek, zie http://www.bibliotheek.nl.

Bezness
Aparte aandacht bestaat er voor relaties die gebaseerd zijn op ‘Bezness’, een begrip dat verwijst naar ‘business’. Westerse vrouwen in exotische landen denken soms de liefde van hun leven te hebben gevonden. In werkelijkheid komen ze terecht in een relatie vol misleiding, bedrog en financiële uitbuiting. Sommige mannen kunnen goed toneelspelen en voelen aan waar een vrouw behoefte aan heeft. Zij geven haar warme aandacht en seks. Als tegenprestatie willen zij geld, een huwelijk of toegang tot een westers land. Dat is hun ‘Bezness’, zoals zij daar onderling over praten. Ook de familie van deze mannen profiteren van deze ‘Bezness’ en steunen hem daarin.
Wanneer deze vrouwen na enige tijd hun roze bril afzetten, blijken ze financieel en emotioneel te zijn uitgeput en soms ook lichamelijk mishandeld. “Ik kénde die verhalen wel”, zeggen ze dan vaak, “maar ik dacht dat mijn vriend anders was”.

Zie voor meer informatie www.beznessalert.com (Nederlands) en het uitgebreidere www.1001Geschichte.de (Duitstalig). Ook enkele films zijn hierover verschenen. Zie https://youtu.be/ua2keyvIFBA en https://www.youtube.com/watch?v=nrf0xHQgGUs.

Femmes for Freedom
Femmes for Freedom komt op voor de rechten van vrouwen en meisjes in Nederland, en richt zich met name op de vrijheid en gelijkheid van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk. Met name door beperkende religieuze regels en gewoontes kunnen vrouwen in de knel komen. Wanneer bijvoorbeeld een man weigert mee te werken aan een religieuze scheiding, ontstaat voor de vrouw een vorm van huwelijkse gevangenschap. Femmes for Freedom signaleert dergelijke beperkingen en probeert door maatschappelijke en politieke acties deze op te lossen. Femmes for Freedom richt zich op de Nederlandse situatie, maar kijkt ook over grenzen. Westerse vrouwen met een huwelijk in het buitenland kunnen ook nuttige informatie vinden op de website van Femmes for Freedom. Zie http://www.femmesforfreedom.com.

Nederlander in het buitenland
Ook al woon je in het buitenland, je blijft gewoon een Nederlandse burger met alle bijbehorende rechten. Wanneer je tegen vragen of problemen aanloopt, kun je terecht bij Nederlandse ambassades en consulaten, en bij de websites van de Nederlandse overheid, zie http://www.nederlandwereldwijd.nl en http://www.rijksoverheid.nl.

Op deze websites vind je als Nederlander in het buitenland allerlei nuttige informatie, zoals:
– Een overzicht van alle Nederlandse ambassades en consulaten,
– Informatie over wonen en werken in het buitenland,
– Informatie over trouwen, geboorte aangeven, scheiden,
– Paspoort of ID-kaart aanvragen,
– Legaliseren van buitenlandse documenten.

Voor veel zaken kun je daar niet terecht, omdat je verondersteld wordt deze zelf op te lossen. Maar met andere zaken kunnen ze je (soms) wél helpen met informatie en advies. Wanneer je bijvoorbeeld klem zit in een moeizaam huwelijk, kunnen ze je verwijzen naar een deskundige advocaat. Maar niet alle ambassades beschikken over deze informatie.

Het is aan te bevelen belangrijke wijzigingen betreffende jouw persoon door te geven aan de Nederlandse overheid. Wanneer je in het buitenland woont, moet je dat doen bij de Gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. Het gaat bijvoorbeeld om het doorgeven van je adres en het inschrijven van je huwelijk en de geboorte van je kinderen. Dat is van belang voor het geval je later met je partner/gezin naar Nederland wilt verhuizen of wanneer jullie kinderen later in Nederland willen gaan studeren of wonen. Dat inschrijven van huwelijk of geboorte is niet eenvoudig. Je hebt daar tal van originele documenten voor nodig, die vaak eerst moeten worden vertaald en gelegaliseerd. En die originele documenten moeten in Den Haag worden voorgelegd. Dat is een hele klus. Toch maar doen!

Sommige vrouwen nemen de nationaliteit van hun man aan en hebben daardoor een dubbele nationaliteit. Dat kan voordelen opleveren, maar ook nadelen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je na enige tijd je Nederlanderschap verliest, terwijl dat helemaal niet je bedoeling was. Informeer jezelf over dit risico, dat per land en situatie kan verschillen.

In sommige landen is een dubbele nationaliteit verboden. Wanneer je de nationaliteit van het land van je man dan aanneemt, verlies je daardoor je Nederlanderschap. Denk van te voren goed na over de voors en tegens hiervan. Soms wil je na enige tijd toch weer terug naar Nederland, maar dat kan dan lastig zijn. Soms word je dan beschouwd als een buitenlander die naar Nederland wil immigreren en aan allerlei hoge eisen moet voldoen.

Ook de kinderen die je in het buitenland krijgt, hebben de Nederlandse nationaliteit, vaak in combinatie met die van de vader. In sommige landen is een dubbele nationaliteit verboden en dan moeten de kinderen bij het volwassen worden kiezen welke nationaliteit ze willen hebben.

Met buitenlandse partner en kinderen terug naar Nederland?
Wanneer je na enige tijd met je buitenlandse man en kinderen terug wilt naar Nederland, staat de deur niet zomaar voor je open. Informatie daarover is te vinden op genoemde websites van de Nederlandse overheid http://www.nederlandwereldwijd.nl en www.rijksoverheid.nl . Er worden eisen gesteld aan financiële zelfredzaamheid (voor de Nederlandse vrouw: een eigen baan met voldoende inkomen) en aan inburgering (voor de buitenlandse man: taalvaardigheid en kennis van de Nederlandse cultuur). Vanuit het buitenland is dat vaak lastig te regelen.

Over dit onderwerp kun je ook gratis juridische informatie en advies krijgen bij Het Juridisch Loket, een organisatie die gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid, met vestigingen op 30 plaatsen in Nederland en een goede website. Het Juridisch Loket is vooral gericht op mensen in Nederland, maar biedt ook informatie voor Nederlanders in het buitenland. Bijvoorbeeld onder het hoofdje ‘Familie & Relatie’ staat informatie over ‘Buitenlandse partner of gezin’. Zie http://www.juridischloket.nl.

Een particulier initiatief is de website www.buitenlandsepartner.nl, waar uitgebreide informatie is te vinden, wanneer je je buitenlandse partner naar Nederland wilt laten komen. De informatie is soms rijp en groen; dus onderzoek kritisch welke informatie betrouwbaar is en op jouw situatie van toepassing. Ook wanneer je een buitenlandse partner hebt en in zijn land gaat wonen, kun je op deze website nuttige informatie vinden en vragen stellen. 

Kinderontvoering
Wanneer een huwelijk eindigt in echtscheiding, is de voogdij (zeggenschap) over de kinderen een belangrijke kwestie. In westerse landen gaan we er tegenwoordig van uit dat kinderen belang hebben bij contact met hun moeder én hun vader. Dit gebeurt daarom vaak in de vorm van co-ouderschap, waarbij zowel de moeder als de vader voogdij over de kinderen hebben. Wanneer de ene ouder met de kinderen naar een ander land wil reizen, moet de andere ouder daar eerst toestemming voor geven. Wanneer een moeder of een vader zonder die toestemming er met de kinderen vertrekt naar een ander land, kan dat worden gezien als kinderontvoering en daarop staan in Nederland en andere westerse landen strenge straffen.

In veel niet-westerse landen kijkt men echter anders aan tegen kinderontvoering. De wetgeving is vaak patriarchaal, dat wil zeggen: de man/vader heeft meer rechten. Wanneer hij met de kinderen vertrekt en hen weghoudt bij de moeder, ook na een echtscheiding, vindt men dat daar zijn goed recht. Hij is toch de vader? Hierdoor is het voor moeders na scheiding vaak lastig om contact met de kinderen te krijgen. Wetgeving verschilt overigens per land. In sommige landen vindt men het vanzelfsprekend dat kinderen bij de familie van de vader behoren. In andere niet-westerse landen heeft de moeder soms meer rechten en kan zij de voogdij over de kinderen krijgen. Soms is deze voogdij slechts tijdelijk, bijvoorbeeld tot een bepaalde leeftijd van de kinderen.

Vrouwen zijn wat betreft de kinderen niet altijd de verliezers. Ook mannen blijven soms met lege handen achter. Westerse vrouwen gaan soms met de kinderen op vakantie naar hun eigen land, terwijl de vader in zijn land achterblijft, in de veronderstelling dat vrouw en kinderen na de vakantie gewoon weer terugkomen. Soms besluit de vrouw zonder overleg met de vader met haar kinderen in haar eigen land te blijven. Dat is aangrijpend voor de vader en de kinderen, die hierdoor het contact met elkaar verliezen. Soms heeft de vader weinig geld en is hij niet in staat een advocaat in te schakelen om de kinderen weer terug te krijgen. Soms heeft hij hiervoor wel geld en dan heeft de vrouw/moeder een ernstig probleem, omdat ze zich volgens westerse wetgeving schuldig heeft gemaakt aan kinderontvoering.

Ouders en anderen kunnen voor informatie en advies bij (dreigende) internationale kinderontvoering gratis terecht bij het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) www.kinderontvoering.org. Het Centrum IKO is opgericht in 2006 en wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid. Dit centrum kan ook verwijzen naar advocaten in het buitenland die deskundig zijn op het terrein van kinderontvoering.

Sociale media
Wanneer je in het buitenland woont, heb je ter plekke vaak contact met lotgenoten of landgenoten via sociale media. Wanneer je vragen hebt over bepaalde problemen, kun je deze ‘in de groep’ gooien. Vaak krijg je op deze manier prima antwoorden, omdat de mensen de situatie dáár kennen en vaak dezelfde problemen hebben ervaren. Zo kun je vlot informatie krijgen die je nodig hebt. Houd daarbij rekening met je eigen privacy en deel geen privé-informatie op sociale media.

Houd er rekening mee dat mensen soms niet goed zijn geïnformeerd of uitgaan van verouderde informatie. Er circuleren heel wat ‘broodje Aap-verhalen’, waarmee je flink op het verkeerde been wordt gezet. Wees kritisch en zoek bij belangrijke vragen door, totdat je zeker weet dat de informatie deskundig en betrouwbaar is.