Doen tijdens huwelijk

Je wilt natuurlijk graag dat je huwelijk een succes wordt. Toch doen zich in vrijwel alle huwelijken problemen voor, ook wanneer je gewoon in Nederland was gebleven en met je buurjongen was getrouwd.  Je denkt dat je man een prins op het witte paard is, maar hij blijkt een gewone man te zijn met een ochtendhumeur, veeleisende bezigheden of andere eigenaardigheden. En er kunnen zich nog meer problemen voordoen, zoals geldgebrek, eenzaamheid of slechte woonruimte. In een ver buitenland komen dergelijke problemen extra hard aan. Je staat er vaak alleen voor en je weet niet bij wie je hulp kunt vragen. Wat kun je dan doen? 

Wacht even met kinderen
Soms valt een huwelijk zwaar tegen, zelfs zó, dat je na enige tijd niets liever wilt dan je man en zijn land te verlaten en weer terug te keren naar Nederland. Wanneer je al een kind of kinderen hebt, is terugkeer meestal moeilijk. Je kunt je kinderen niet zomaar meenemen naar Nederland, omdat je ze dan onttrekt aan de voogdij van de vader. Volgens westerse wetgeving pleeg je dan kinderontvoering en dat is strafbaar. Niet doen dus! Zonder kinderen terug naar Nederland is meestal geen optie. Als moeder laat je je kind niet zomaar achter, met het risico dat je je rechten als moeder verliest. De enige mogelijkheid is dan een echtscheiding. Maar een echtscheiding kan lang duren en van te voren weet je niet aan wie de kinderen worden toegewezen. In sommige landen horen kinderen bij de familie van de vader en heb je als moeder minder rechten en minder kans op voogdij. 

Daarom het advies: wacht even af hoe het huwelijk en het leven in het land van je man jou bevalt, en wacht met kinderen krijgen. Wanneer je het gevoel hebt dat het goed gaat en je vertrouwen hebt in de toekomst, begin dan pas aan kinderen. 

Het kan gebeuren dat een man zich beledigd voelt, wanneer een vrouw voorbehoedmiddelen gebruikt. In sommige landen vindt men dat een man recht heeft op seks en op kinderen. De man mag daarover beslissen, niet de vrouw.  Wanneer dat het geval kan zijn, neem dan als vrouw je maatregelen. Zorg dat je gebruik kunt maken van voorbehoedmiddelen en doe dat desnoods zonder dat je man dat weet.  

Investeer in de relatie met zijn familie
Als nieuwkomer zul je meestal tijd nodig hebben om te wennen aan de gang van zaken in zijn familie. Omgekeerd zullen zij ook vaak moeten wennen aan jouw manier van denken en doen. Soms geeft dat aanleiding tot misverstanden en onbegrip. Neem de tijd om elkaar te leren kennen en begrijpen. Ook al denk je misschien dat zijn familie ver van je afstaat, toch zal er na enige tijd wel toenadering ontstaan. Laat zijn familie niet links liggen, maar zoek zelf contact, leer hun taal en toon belangstelling. Wanneer zich later problemen voordoen tussen jou en je man, kan de familie misschien helpen om deze op te lossen.
Wanneer je man bijvoorbeeld niet met geld kan omgaan of vreemd gaat met een andere vrouw, weet zijn familie dat meestal al lang en snappen ze best dat dat lastig voor jou is. De familie kan hem dan bijvoorbeeld aanspreken om zijn leven te verbeteren.
Maar soms ligt het anders. In sommige landen kiest de familie vanzelfsprekend voor de ‘eigen’ kant, ze gaan ervan uit dat de man de baas is en dat jij je aanpast en hem gehoorzaamt. Maar ook dat is goed om van te voren te weten. Dan kun je daar rekening mee houden.  

Zoek contact met andere vrouwen / lotgenoten
In de meeste landen wonen meestal ook vrouwen uit andere westerse landen, in een vergelijkbare situatie zoals jij. Vaak hebben deze vrouwen contact met elkaar, voor de gezelligheid en om elkaar te helpen bij kleine en grote vragen. Informeer naar het bestaan van dergelijke contacten en ga eens naar hun bijeenkomsten. Misschien denk je dat je daar geen behoefte aan hebt, maar later kunnen dergelijke contacten toch heel nuttig zijn. Gewoon om eens te kunnen praten in je eigen taal of in het Engels, ervaringen uit te wisselen en tips door te geven, bijvoorbeeld wat goede scholen zijn, hoe je aan werk komt, hoe om te gaan met de schoonfamilie, of wat te doen bij calamiteiten. 

Zorg voor eigen geld en inkomen
Financiële afhankelijkheid van je man en zijn familie heeft nadelen, vooral wanneer zich spanningen en problemen voordoen. Misschien wil je na enige tijd eigen keuzes maken? Bijvoorbeeld een bepaalde studie beginnen, een reisje naar Nederland maken, of je moeder of een vriendin uitnodigen jou te bezoeken. Het is heel plezierig, wanneer je daarover zelf kunt beslissen. Of je wilt graag met je man niet meer bij zijn familie wonen, maar een eigen woning zoeken? Ook daarvoor is geld nodig. Eigen geld en een eigen inkomen geven vrijheid. Zorg daarom dat je geld achter de hand hebt waarover jij kunt beslissen en zorg liefst ook voor een eigen inkomen. Liefst met een eigen bankrekening waar alleen jij toegang toe hebt. 

Ken je rechten en weet waar je voor hulp terecht kunt
In een goed huwelijk is je man je beste vriend en biedt hij je hulp, wanneer je dat nodig hebt. Helaas zijn niet alle huwelijken goed en moet je rekening houden met tegengestelde belangen. In een ver, vreemd land is de vrouw vaak de grote verliezer. Zij mist de nabijheid van familie en vrienden die haar kunnen helpen. En als vrouw en nieuwkomer in een land heeft zij vaak minder rechten. Het is goed je daarvan bewust te zijn en jouw belangen goed in de gaten te houden, wanneer dat nodig mocht zijn. Bewaar je eigen paspoort zelf, zorg voor een eigen financieel potje voor noodgevallen, informeer familie en goede vrienden over jouw situatie, weet hoe de bussen en treinen rijden en weet waar je voor hulp terecht kunt, bijvoorbeeld bij het consulaat of ambassade. Zie Rijksoverheid.nl. 

Blijf onder de radar
Het is altijd goed om een plan B achter de hand te hebben en te weten waar de nooduitgang is. Maar helaas, soms kom je daarmee niet verder. Je wilt weg uit dit huwelijk en uit dit land, maar je ziet daarvoor geen mogelijkheden. Soms zit er niets anders op dan deze situatie uit te houden en onder de radar te blijven. Dat wil zeggen: je gaat openlijke conflicten met je man of met anderen uit de weg, omdat je weet dat deze niets oplossen en maakt er het beste van binnen de ruimte die je hebt. Veel vrouwen kunnen het op deze manier lang volhouden, in afwachting van betere tijden. Maar veel vrouwen hebben voor deze aanpak geen talent en vroeg of laat kan dan toch de bom barsten …..

Onderhoud contact met Nederland
Natuurlijk wil je dat het goed met je gaat in dat verre land en natuurlijk willen je familie en vrienden in Nederland dat ook. Maar ja, soms valt het tegen. Soms houd je jezelf een tijdje voor de gek en wil je niet weten hoe het met je gaat. En soms wil je dat helemaal niet weten voor je familie en vrienden in Nederland. Je wilt niet dat zij zich zorgen maken over jou. Je houdt je groot en vertelt vrolijk dat alles oké is. En soms is er ook niets aan de hand. Na een maand weet je bijvoorbeeld echt niet meer waar je vorige maand zo’n ruzie over had met je partner of waarover je zo bezorgd was. Helemaal vergeten, alles weer koek en ei.
Maar soms loopt het anders. Irritaties, verdriet, zorgen en ruzies: ze blijven terugkomen en een oplossing is niet in zicht. Houd je dan niet langer groot en neem enkele goede familieleden of vrienden in vertrouwen. Wanneer je je verhaal aan hen kwijt kunt, geeft dat meestal al een opluchting. En soms heb je hun hulp hard nodig. Zij kunnen je alleen helpen, wanneer ze weten hoe het echt met jou gaat en welke hulp jij nodig hebt.

Echtscheiding
Soms weet je na enige tijd diep in je hart dat je in het nieuwe land niet wilt blijven en dat je partner niet degene is met wie je oud wilt worden. Wanneer er nog geen kinderen zijn, kun je meestal nog wel loskomen van een huwelijk in het buitenland. Dat is veel vrouwen gelukt, soms met een list, soms met achterlating van hun bezittingen, maar wél met wat geld en hun paspoort.
Mét kinderen is terugkeer naar Nederland een stuk moeilijker. Je kunt het land niet verlaten met jullie kinderen, omdat je je dan schuldig maakt aan kinderontvoering en dat is strafbaar, ook in Nederland. Zoek in dat geval een goede advocaat om een echtscheiding te regelen en zo mogelijk de voogdij over de kinderen te krijgen. De Nederlandse ambassade kan soms goede hulp en informatie bieden. Zie bij Informatie.

Zie moeilijkheden als uitdagingen
Wanneer je moeilijkheden tegenkomt, wil je het liefst dat ze verdwijnen. Maar moeilijkheden zijn niet alleen maar negatief; je kunt er ook anders tegenaan kijken. Moeilijkheden bieden kansen om te leren en jezelf te ontwikkelen.

Misschien ben je voor je studie wel eens op stage geweest? Toen wilde je ook dat alles op rolletjes liep. Maar een stage zonder moeilijkheden blijft vaak aan de oppervlakte en levert niet zoveel op. Juist in moeilijke omstandigheden wordt je op jezelf terug geworpen en word je uitgedaagd zelf iets te bedenken. Wat kun je doen om een moeilijkheid aan te pakken en stappen te zetten in de goede richting? Al doende verkrijg je hierdoor waardevolle inzichten en ontwikkel je je talenten. Dus: Leve de moeilijkheden, ook als die verdriet, onzekerheid en pijn met zich meebrengen.

Een verblijf en huwelijk in het buitenland kun je ook zien als een stage: een kans om te leren van de moeilijkheden op je pad. Dat betekent niet dat je in moeilijkheden moet blijven ronddobberen. Integendeel, het gaat erom dat je inzicht krijgt in het leven en stappen leert zetten in de goede richting. Bijvoorbeeld:
– Dat je leert bijtijds hulp te vragen aan mensen die jou verder kunnen helpen, en dat je ook leert aan welke mensen je beter geen hulp kunt vragen.
– Dat jij verantwoordelijk bent voor jezelf en goed voor jezelf moet zorgen. Wanneer je jezelf verwaarloost, loop je vroeg of laat vast.
– Dat je leert te communiceren met de mensen in je omgeving en dat je accepteert dat er meningsverschillen zijn.
– Dat je leert ‘nee’ te zeggen, wanneer je iets echt niet wilt.
– Dat je inziet dat je gewoon met een project kunt stoppen, wanneer je merkt dat het de verkeerde kant opgaat, en dat je je daarvoor niet hoeft te schamen.
– Dat je leert een vervelende omstandigheid een tijdje te verdragen. Problemen hoeven niet meteen te worden opgelost; soms lossen zaken zich na enige tijd vanzelf op.
– Dat je merkt dat ieder mens zijn/haar tekortkomingen heeft en dat je daarmee moet leren omgaan.
– Dat een rozentuin op aarde een droom zal blijven, maar dat het goed is van de rozen op je pad te genieten.