Doen vóór huwelijk

Verhuizen naar het land van je vriend en daar met hem trouwen en leven, is een stap die grote gevolgen kan hebben voor jouw levensgeluk en toekomst. Vóór een huwelijk kun je veel dingen doen om problemen láter te voorkomen. Informeer jezelf, denk erover na en doe wat je kunt. 

Informeer je over zijn land
Als toerist krijg je meestal een rooskleurig beeld van een land. Dat is logisch: tijdens je vakantie wil je graag een leuke, onbezorgde tijd hebben en mensen dáár willen je er tegen betaling graag bij helpen. Wanneer je in een ander land gaat wonen, is de glamour van het leven als toerist voorbij en krijg je een heel andere kant van het land te zien. Informeer je daarom over dat land, door erover te lezen en te praten met mensen die het land kennen. Hoe is het met de economie van het land gesteld? Hoe zijn de rijkdom en de armoede verdeeld? Kun je er als buitenlander makkelijk aan een baan komen? Hoe is de positie van vrouwen? Zijn er goede scholen en zijn deze betaalbaar? Is er sprake van corruptie en criminaliteit, en wat is daarvan te merken in het dagelijks leven? In de bibliotheek en op internet kun je aan bruikbare informatie komen. Zie ook bij ‘Informatie’ van deze website.

Leer de taal van het land
Engels is een wereldtaal en als toerist kom je er meestal een heel eind mee. Maar als bewoner van een land zal je je meer thuis gaan voelen, wanneer je de taal van het land leert. Je kunt dan beter communiceren met de familie van je vriend. Jij kunt hun vertellen over jouw leven, jouw familie en hoe jij je voelt, waardoor ze jou beter begrijpen en je kunnen helpen, wanneer dat nodig is. Ook kun je in de buurt, in winkels en op de markt een praatje maken met gewone mensen, waardoor je je meer vertrouwd zult voelen. En wanneer je er een baan gaat zoeken, kom je makkelijker aan de slag met kennis van de taal.

Ga een tijdje dáár rondkijken en proefdraaien
Stel een eventueel huwelijk nog even uit en kijk een tijdje rond in het land van je vriend. Houd de mogelijkheid open dat je er toch niet wilt blijven wonen. Verbrand daarom niet alle schepen in Nederland achter je, maar probeer het zó te regelen, dat je na terugkeer naar Nederland weer een huis of kamer hebt, dat je je spullen bewaart en dat je weer terug kunt keren in je vroegere baan.

Leer de familie van je vriend kennen en kijk vooral hoe het leven is van zijn getrouwde zussen of van andere vrouwelijke familieleden. Hebben ze als gezin een eigen huis? Of leven ze samen met verschillende generaties en de (groot-)ouders aan het hoofd? Is de familie wat betreft het geloof streng in de leer? Kunnen zijn zussen betaald werken? Kunnen ze alleen op pad? Hebben ze thuis iets te vertellen? De kans is groot dat jouw leven er ongeveer zo uit gaat zien. Of dat jouw vriend dat van jou verwacht, omdat hij daarmee vertrouwd is. Lijkt je dat aantrekkelijk? Denk je er te kunnen werken en leven zoals jij dat graag wil?

Bekijk ook hoe jouw vriend is in zijn eigen omgeving. Soms gedraagt een man zich tijdens een vakantie ver van zijn familie stoer en onafhankelijk, maar voegt hij zich thuis gehoorzaam in de familie-hiërarchie. Bijvoorbeeld met een dominante moeder of vader, die hij niet mag tegen spreken. Probeer ook in zijn land contact te leggen met andere Nederlandse of westerse vrouwen die daar leven met een man van dat land. Zij kunnen je vertellen over hun ervaringen en dat kan je helpen een goede beslissing te nemen: daar gaan wonen met je vriend of liever toch weer terug naar Nederland?

Nodig je vriend uit naar Nederland
Het is goed je te verdiepen in het leven en het land van je vriend. Omgekeerd mag je verwachten dat je vriend ook belangstelling toont voor jouw achtergrond. Wanneer de financiën het toelaten, nodig hem dan uit naar Nederland te komen om jouw familie, je vrienden en je leven hier te leren kennen. Wanneer hij jouw achtergrond kent, begrijpt hij ook beter dat jouw komst naar zijn land een grote stap voor je is. Hij kan je daarmee dan ook beter helpen.

Sommige mannen leven in hun eigen ‘bubbel’, jouw leven in Nederland staat ver van hen af en ze zijn er ook niet in geïnteresseerd. Let dan alsjeblieft goed op: de alarmbellen rinkelen! Wanneer hij nu geen interesse voor je toont, kan dat later ook wel eens het geval zijn, juist wanneer je zijn steun hard nodig hebt.

Bekijk tijdens jullie verblijf in Nederland ook hoe jouw familie en vrienden op hem reageren? Zij kennen jou het langst en kunnen je adviseren of jullie bij elkaar zullen passen, volgens hen. Niet dat je hun advies altijd moet volgen, maar je mag erop vertrouwen dat zij het beste met je voor hebben. Je kunt hun mening daarom meenemen in je afweging. Aan de andere kant is het ook belangrijk hoe jouw vriend reageert op jouw familie en vrienden. Is er over en weer begrip? Kan hij meevoelen hoe jij bent opgevoed en gevormd in Nederland, een achtergrond die jij hoe dan ook zal meenemen naar zijn land?

Het kan ook gebeuren dat jullie gaan trouwen en in zijn land wonen, maar dat jullie daar je draai niet vinden. Sommige stellen proberen dan naar Nederland te gaan om hier een bestaan op te bouwen. Dat is niet eenvoudig. Hij moet eerst in het buitenland de Nederlandse taal leren en een inburgeringsexamen doen. Jij moet zorgen voor een vaste baan in Nederland met een bepaald inkomen, zodat jij jullie gezin kan onderhouden. Dat is vanuit het buitenland een hele klus. Wanneer het wél lukt, is het de vraag of je man zijn weg zal vinden in Nederland, wat betreft taal, klimaat, werk, sociaal leven e.d. Daarom is het goed dat hij vóór jullie huwelijk eens naar Nederland komt om te bekijken of het leven in Nederland bij hem past.

Praat over jullie toekomst
In elke relatie, waar dan ook, is het goed te praten over jullie toekomst. In een ver land is praten nog belangrijker, omdat dingen daar minder vanzelfsprekend zijn. Praat daarom over jullie plannen en verwachtingen voor de toekomst, bijvoorbeeld:
– Waar denken jullie te gaan wonen?
– Hoe komen jullie aan geld?
– Kun jij daar gaan werken?
– Houd jij je eigen geloof of verwacht hij dat jij zijn geloof aanneemt en kun je je daarin vinden?
– Willen jullie kinderen? Welk geloof krijgen de kinderen? Mag je met de kinderen je eigen taal spreken? Mag je met de kinderen je familie in Nederland bezoeken?

Je kunt echter de toekomst niet dichttimmeren. Er zullen ongetwijfeld onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden, waar je pas iets mee kunt doen, wanneer het zover is. Maar praten helpt wel om elkaar beter te leren kennen en een basis op te bouwen voor de toekomst. Zoek daarom een balans tussen enerzijds een degelijke voorbereiding en anderzijds flexibiliteit en vertrouwen, zodat jullie onverwachte kansen en moeilijkheden kunnen aanpakken.

Houd bij dit soort gesprekken met je vriend overigens rekening met cultuurverschillen. Vrouwen zijn vaak meer geneigd tot praten over relaties dan mannen en met een man uit een niet-westers land kunnen de verschillen nog groter zijn. In veel landen is men niet gewend plannen te maken voor de toekomst. Mensen wachten liever af wat de toekomst hun brengt. De ‘maakbare samenleving’ is misschien een westers idee?

Zoek informatie over familiewetgeving in zijn land
Wanneer je van plan bent met je vriend in zijn land te gaan trouwen, zetten jullie je handtekening onder een belangrijk document met wettelijke gevolgen. Meestal denken mensen lang na over de ‘grote dag’. Over de locatie, de genodigden, de droomjurk, de bruidstaart en nog veel meer om er een romantisch feest van te maken. Maar waar zet je die dag nu precies je handtekening onder? En wat zijn de gevolgen daarvan? Wat zijn je rechten en plichten als gehuwde, buitenlandse vrouw en moeder?

Wetten van een land geven weer wat men daar goed en rechtvaardig vindt. ‘Niet stelen’ en ‘niet doden’ bijvoorbeeld is in de wetten van de meeste landen wel te vinden. Daarover zijn mensen wereldwijd het wel eens. Maar over familiezaken kunnen de wetten per land sterk verschillen.
In veel niet-westerse landen zijn in de familiewetgeving de volgende uitgangspunten te vinden:
– De man heeft meer te vertellen dan de vrouw. Hij mag beslissen over belangrijke zaken zoals woonplaats en opvoeding van de kinderen.
– Een man heeft bij echtscheiding vaak meer rechten dan een vrouw, bijvoorbeeld wat betreft voogdij over de kinderen en verdeling van het bezit.
– De familie heeft vaak meer te vertellen dan in Nederland het geval is, bijvoorbeeld bij overlijden van de man kan zijn broer of vader bepaalde rechten hebben, zoals voogdij over de kinderen.
– Een buitenlandse vrouw heeft minder rechten dan een burger van het land zelf, bijvoorbeeld wat betreft vergunning om er te wonen en werken.

Het is duidelijk: als buitenlandse vrouw en moeder trek je vaak aan het kortste eind. Het is logisch dat je daar vóór je huwelijk liever niet over wilt nadenken. Maar, …. zo hebben veel vrouwen gedacht en later hebben ze daar spijt van gekregen. Verdiep je daarom in de wetgeving van zijn land. Ouders en familieleden van de vrouw kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, door informatie over familiewetgeving van het land uit te zoeken en hierover samen te overleggen.

Overweeg een huwelijkscontract
In veel landen is het gebruikelijk en soms zelfs een verplichting dat de ouders van de vrouw met de familie van de toekomstige echtgenoot vóór het huwelijk een zogeheten huwelijkscontract sluit, waarin belangrijke afspraken voor dit huwelijk worden vastgelegd. Ouders van de vrouw geven namelijk hun dochter niet zomaar weg aan een man in een andere familie. Zij willen het beste voor hun dochter en zij sluiten dit huwelijkscontract af om haar te beschermen. Ouders in westerse landen zijn niet gewend aan een dergelijk contract, maar het is toch het overwegen waard. Het is enigszins vergelijkbaar met huwelijkse voorwaarden, die in het westen wél bekend zijn.
In het huwelijkscontract kunnen bijvoorbeeld de volgende zaken worden geregeld, afgestemd op een huwelijk van een Nederlandse vrouw met een buitenlandse man:
– Welk geloof de vrouw na haar huwelijk zal hebben?
– Of de vrouw buitenshuis betaald werk mag doen?
– Wat man en vrouw elk bijdragen aan de kosten van het huishouden?
– Of de vrouw haar familie in Nederland mag bezoeken?
– Bij de komst van kinderen: welke taal de vrouw met hen zal spreken, wat het geloof van de kinderen zal zijn, of de vrouw met de kinderen Nederland mag bezoeken?
– Wie het eigendom heeft van geld dat de ouders van de vrouw haar schenken?
– Wat er gebeurt bij eventueel overlijden van één van de partners en wat bij eventuele echtscheiding, met name wat betreft voogdij over de kinderen en verdeling van het bezit?